| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.213.192.104 (lg) / ec2-18-213-192-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d5:c068::12d5:c068 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASEVONET AS212891

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212891
as-name:    ASEVONET
org:      ORG-ES517-RIPE
import:     from AS198090 accept ANY
export:     to AS198090 announce AS212891
import:     from as12874 accept ANY
export:     to as12874 announce AS212891
admin-c:    PG12887-RIPE
tech-c:     PG12887-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     it-libra-1-mnt
created:    2020-07-22T06:15:06Z
last-modified: 2020-11-16T17:56:51Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LS222-RIPE

organisation:  ORG-ES517-RIPE
org-name:    EVONET SRL
org-type:    OTHER
address:    Via Giovanni Paolo I 39, 70022 Altamura ( BA )
language:    IT
geoloc:     40.8266 16.5495
abuse-c:    ACRO34247-RIPE
mnt-ref:    it-libra-1-mnt
mnt-by:     it-libra-1-mnt
created:    2020-07-14T06:09:16Z
last-modified: 2020-10-31T13:16:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pasquale Giordano
address:    Via Giovanni Paolo I 39, 70022 Altamura
phone:     +393333944050
nic-hdl:    PG12887-RIPE
mnt-by:     it-libra-1-mnt
created:    2020-07-14T06:06:38Z
last-modified: 2020-07-14T06:06:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]