| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KPN-Corporate-Market AS21286

as-block:    AS21281 - AS21390
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21286
as-name:    KPN-Corporate-Market
org:      ORG-PO2-RIPE
import:     from AS1136 action pref=150; accept ANY
import:     from AS24785 action pref=150; accept ANY
import:     from AS20562 action pref=150; accept ANY
export:     to AS1136 announce ANY
export:     to AS24785 announce ANY
export:     to AS20562 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24785 action pref=150; accept AS24785
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562 action pref=150; accept AS20562
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1136 action pref=150; accept AS1136
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24785 announce any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20562 announce any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1136 announce any
admin-c:    KCM
tech-c:     KCM
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KPNCM-MNT
created:    2002-07-04T11:41:28Z
last-modified: 2018-11-27T14:47:00Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PO2-RIPE
org-name:    Cegeka Consulting B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Maanplein 55
address:    2516 CK
address:    Den Haag
address:    NETHERLANDS
phone:     +31704513398
admin-c:    PN4776-RIPE
admin-c:    PBOS-RIPE
abuse-c:    AR16256-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KPN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2004-04-17T11:42:53Z
last-modified: 2022-01-10T08:39:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hostmaster KPN Corporate Market
address:    KPN Corporate market B.V.
address:    Paalbergweg 1-3
address:    1100 DP Amsterdam
address:    The Netherlands
phone:     +31 (0) 20 570 4808
tech-c:     PN4776-RIPE
remarks:    ============================================================
remarks:    Role Object for KPN Corporate Market B.V.
remarks:    For urgent operational issues, change requests, routing
remarks:    policies, etc use the email address "noc-kpncm.datacenters@kpn.com"
remarks:    For portscans, DoS attacks, spam complaints, and other abuse
remarks:    issues please use the email address "abuse@kpn.com".
remarks:    Please include all headers and logging where appropriate.
remarks:    ============================================================
nic-hdl:    KCM
mnt-by:     KPNCM-MNT
created:    2012-03-08T08:17:03Z
last-modified: 2019-06-05T06:23:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]