| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.213.192.104 (lg) / ec2-18-213-192-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d5:c068::12d5:c068 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CocaProxies AS212859

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212859
as-name:    CocaProxies
org:      ORG-FFNT1-RIPE
import:     from AS208258 accept ANY
export:     to AS208258 announce AS212859
import:     from AS205406 accept ANY
export:     to AS205406 announce AS212859
admin-c:    FFNT1-RIPE
tech-c:     FFNT1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     A2-MNT
created:    2020-07-27T11:15:41Z
last-modified: 2020-11-16T17:56:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AGB11-RIPE

organisation:  ORG-FFNT1-RIPE
org-name:    Fouad Faissal Nasser trading as Coca Proxies
org-type:    OTHER
address:    Oostplein 536
address:    3031EP Rotterdam
address:    Netherlands
abuse-c:    ACRO35261-RIPE
mnt-ref:    A2-MNT
mnt-by:     A2-MNT
created:    2020-07-20T15:57:37Z
last-modified: 2020-09-03T07:00:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Fouad Faissal Nasser trading as Coca Proxies
address:    Oostplein 536
address:    3031EP Rotterdam
address:    Netherlands
nic-hdl:    FFNT1-RIPE
mnt-by:     A2-MNT
created:    2020-07-20T15:58:46Z
last-modified: 2020-07-20T15:58:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]