| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.27.159 (lg) / ec2-3-237-27-159.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:1b9f::3ed:1b9f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NIMNET-AS AS212825

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212825
as-name:    NIMNET-AS
descr:     Nim-Net, Novy Rozdil
org:      ORG-INIM2-RIPE
remarks:    ----- ----- UpLinks ----- -----
import:     from AS3255 accept ANY
export:     to AS3255 announce AS212825
import:     from AS6849 accept ANY
export:     to AS6849 announce AS212825
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3255 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3255 announce AS212825
remarks:    ----- ----- ----- ----- -----
admin-c:    VG5582-RIPE
tech-c:     VG5582-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VZG-MNT
created:    2020-08-04T09:56:31Z
last-modified: 2020-12-25T09:59:50Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SESa1-RIPE

organisation:  ORG-INIM2-RIPE
org-name:    Novitni Informaciini Merezhi Ltd
org-type:    OTHER
abuse-c:    NIMN1-RIPE
address:    Shevchenko str, 21
address:    Novy Rozdil, Lviv Region
address:    81652, Ukraine
mnt-ref:    AS3255-MNT
mnt-by:     VZG-MNT
created:    2013-04-26T08:52:42Z
last-modified: 2022-06-14T18:33:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vitaliy Grokhola
address:    Novy Rozdil, Lviv Region
address:    81652, Ukraine
phone:     +380931702552
phone:     +380675634785
nic-hdl:    VG5582-RIPE
mnt-by:     VZG-MNT
created:    2020-07-28T20:40:17Z
last-modified: 2020-07-29T12:36:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]