| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  THIBAUD_PERRET AS212808

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212808
as-name:    THIBAUD_PERRET
org:      ORG-TP115-RIPE
import:     from AS34872 accept ANY
export:     to AS34872 announce AS-THIBAUD
import:     from AS34927 accept ANY
export:     to AS34927 announce AS-THIBAUD
admin-c:    TP7155-RIPE
tech-c:     TP7155-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     THIBAUD-MNT
created:    2020-08-07T09:04:43Z
last-modified: 2021-12-02T15:07:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TP115-RIPE
org-name:    Thibaud Perret
country:    FR
org-type:    LIR
address:    10, rue du bois Hardy
address:    44120
address:    Vertou
address:    FRANCE
phone:     +33695569131
admin-c:    TP7155-RIPE
tech-c:     TP7155-RIPE
abuse-c:    AR60798-RIPE
mnt-ref:    THIBAUD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     THIBAUD-MNT
created:    2020-08-05T07:32:38Z
last-modified: 2022-01-23T14:54:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Thibaud Perret
address:    10, rue du bois Hardy
address:    44120
address:    Vertou
address:    FRANCE
phone:     +33695569131
nic-hdl:    TP7155-RIPE
mnt-by:     THIBAUD-MNT
created:    2021-12-02T14:53:58Z
last-modified: 2021-12-02T15:21:16Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]