| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.75.52 (lg) / ec2-3-239-75-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4b34::3ef:4b34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALMANID-AS-IAS AS212801

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212801
as-name:    ALMANID-AS-IAS
org:      ORG-agG1-RIPE
import:     from AS8708 accept any
export:     to AS8708 announce {193.108.164.0/24}
export:     to AS8708 announce AS212801
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 announce {2001:67c:58c::/48}
import:     from AS5606 accept any
export:     to AS5606 announce {193.108.164.0/24}
export:     to AS5606 announce AS212801
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5606 announce {2001:67c:58c::/48}
admin-c:    RB202-RIPE
tech-c:     RB202-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETSTREAM-MNT
mnt-by:     ALMANID-MNT
created:    2020-08-10T15:21:56Z
last-modified: 2022-01-23T14:10:21Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-NA5-RIPE

organisation:  ORG-agG1-RIPE
org-name:    almanid group GmbH
org-type:    OTHER
country:    CH
address:    Ronny Bremer
address:    Petersgasse 36
address:    4051 Basel
address:    Switzerland
phone:     +41 61 222 21 35
fax-no:     +41 61 222 21 36
abuse-c:    AR20318-RIPE
mnt-ref:    NETSTREAM-MNT
mnt-by:     NETSTREAM-MNT
mnt-by:     ALMANID-MNT
created:    2011-10-21T08:48:39Z
last-modified: 2022-10-31T14:04:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ronny Bremer
address:    almanid group GmbH
address:    Petersgasse 36
address:    4051 Basel
address:    Switzerland
phone:     +41 61 222 21 35
fax-no:     +41 61 222 21 36
nic-hdl:    RB202-RIPE
mnt-by:     ALMANID-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-10-10T10:31:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]