| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASGLWD1 AS212778

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212778
as-name:    ASGLWD1
org:      ORG-GLWD1-RIPE
import:     from AS35476 accept ANY
export:     to AS35476 announce AS212778
import:     from AS33915 accept ANY
export:     to AS33915 announce AS212778
admin-c:    EMvd1-RIPE
tech-c:     EW945-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-GEMLWD
created:    2020-08-18T08:03:31Z
last-modified: 2020-12-22T09:34:34Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DFb1-RIPE

organisation:  ORG-GLWD1-RIPE
org-name:    Gemeente Leeuwarden
org-type:    OTHER
address:    Oldehoofsterkerkhof 2
address:    8911 DH Leeuwarden
address:    The Netherlands
abuse-c:    ACRO4112-RIPE
mnt-ref:    MNT-GEMLWD
mnt-ref:    LOGIUS
mnt-by:     MNT-GEMLWD
mnt-by:     LOGIUS
created:    2015-09-30T13:48:22Z
last-modified: 2020-09-10T13:50:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Else Maria van der Meulen
address:    Datadiensten Frysln B.V.
address:    F. Haverschmidtwei 3
address:    8914 BC Leeuwarden
address:    The Netherlands
phone:     +31-58-8458000
fax-no:     +31-58-8458099
nic-hdl:    EMvd1-RIPE
created:    2004-04-27T07:25:06Z
last-modified: 2020-07-06T08:00:17Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     DataDienstenFryslan

person:     Erwin Wesseling
address:    DataDiensten Fryslan
address:    F. Haverschmidtwei 3
address:    8914BC
address:    Leeuwarden
address:    The Netherlands
phone:     +31-58-8458000
fax-no:     +31-58-8458099
org:      ORG-DFb1-RIPE
nic-hdl:    EW945-RIPE
created:    2011-10-04T13:50:59Z
last-modified: 2020-07-06T08:00:24Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     DataDienstenFryslan
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]