| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CROSSYN AS212773

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212773
as-name:    CROSSYN
org:      ORG-CAB3-RIPE
import:     from AS205185 accept ANY
export:     to AS205185 announce AS212773
import:     from AS43350 accept ANY
export:     to AS43350 announce AS212773
admin-c:    EPGK1-RIPE
tech-c:     JK11375-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-CROSSYN
created:    2020-08-18T12:15:30Z
last-modified: 2020-08-18T12:15:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CAB3-RIPE
org-name:    Crossyn Automotive B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Fraterstraat 22
address:    5041 DL
address:    Tilburg
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 85 0150041
admin-c:    EPGK1-RIPE
tech-c:     EPGK1-RIPE
abuse-c:    AR36968-RIPE
mnt-ref:    nl-crossyn-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     nl-crossyn-1-mnt
created:    2016-07-14T08:01:34Z
last-modified: 2020-12-16T13:32:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Erik Pierre Gerard Kamps
address:    Burgemeester Brokxlaan 12
address:    5041 SB
address:    Tilburg
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 85 0150041
nic-hdl:    EPGK1-RIPE
mnt-by:     nl-crossyn-1-mnt
created:    2016-07-14T08:01:34Z
last-modified: 2019-03-22T16:07:46Z
source:     RIPE

person:     Jochem Kuijpers
address:    Rijnstraat 23
phone:     +31413712900
nic-hdl:    JK11375-RIPE
mnt-by:     MNT-CROSSYN
created:    2016-07-28T18:35:00Z
last-modified: 2016-07-28T18:35:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]