| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Newroz-Telecom-ASN AS21277

as-block:    AS21272 - AS21277
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21277
as-name:    Newroz-Telecom-ASN
org:      ORG-NTL14-RIPE
remarks:
remarks:    *** Upstreams ***
import:     from AS9121 accept ANY
export:     to AS9121 announce AS21277
import:     from AS6755 accept ANY
export:     to AS6755 announce AS21277
import:     from AS8244 accept ANY
export:     to AS8244 announce AS21277
import:     from AS8297 accept ANY
export:     to AS8297 announce AS21277
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS6453 announce AS-NT
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-NT
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-NT
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-NT
import:     from AS6762 accept ANY
export:     to AS6762 announce AS-NT
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-NT
import:     from AS34984 accept ANY
export:     to AS34984 announce AS-NT
import:     from AS6663 accept ANY
export:     to AS6663 announce AS-NT
import:     from AS286 accept ANY
export:     to AS286 announce AS-NT
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-NT
remarks:
remarks:    ***********************************
remarks:    ***** Downstreams / Customers *****
remarks:    ***********************************
remarks:
import:     from AS39216 accept as-alsard-set
export:     to AS39216 announce ANY
import:     from AS42705 accept ANY
export:     to AS42705 announce ANY
import:     from AS50597 accept AS-SET-SCOPESKY
export:     to AS50597 announce ANY
import:     from AS50710 accept ANY
export:     to AS50710 announce ANY
import:     from AS56484 accept AS-FI-NETWORKS
export:     to AS56484 announce ANY
import:     from AS57908 accept ANY
export:     to AS57908 announce ANY
import:     from AS59588 accept AS59588
export:     to AS59588 announce ANY
import:     from AS59625 accept AS59625
export:     to AS59625 announce ANY
import:     from AS62223 accept AS62223
export:     to AS62223 announce ANY
import:     from AS197882 accept ANY
export:     to AS197882 announce ANY
import:     from AS198735 accept ANY
export:     to AS198735 announce ANY
import:     from AS200654 accept AS200654
export:     to AS200654 announce ANY
import:     from AS200697 accept AS200697
export:     to AS200697 announce ANY
import:     from AS203374 accept AS203374
export:     to AS203374 announce ANY
import:     from AS203982 accept AS203982
export:     to AS203982 announce ANY
import:     from AS205371 accept AS205371
export:     to AS205371 announce ANY
import:     from AS205906 accept ANY
export:     to AS205906 announce ANY
import:     from AS206206 accept AS206206
export:     to AS206206 announce ANY
import:     from AS206471 accept ANY
export:     to AS206471 announce ANY
import:     from AS198169 accept ANY
export:     to AS198169 announce ANY
remarks:    ***********************************
admin-c:    AE3926-RIPE
tech-c:     NT1520-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NEWROZ-MNTNER
created:    2008-10-09T07:30:01Z
last-modified: 2019-10-27T07:54:56Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-NTL14-RIPE
org-name:    Allay Nawroz Telecom Company for Communication/Ltd.
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Karez Street, Block, 52, Area, 415
address:    Ein Kawa
address:    Erbil
address:    IRAQ
phone:     +964662204444
admin-c:    AM16187-RIPE
admin-c:    AE3926-RIPE
tech-c:     NT1520-RIPE
abuse-c:    AR15602-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    newroztelecom-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     newroztelecom-mnt
created:    2008-02-11T09:27:12Z
last-modified: 2020-12-16T12:49:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Newroz Technical Contact
address:    Einkawa - Erbil - Kurdistan Region of Iraq
mnt-by:     newroztelecom-mnt
phone:     +964662204444
admin-c:    AH9401-RIPE
tech-c:     AH9401-RIPE
nic-hdl:    NT1520-RIPE
created:    2010-12-31T15:35:55Z
last-modified: 2015-12-20T08:12:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Admin.RIPE ANT
address:    Allay Newroz Telecom Building
address:    New Baharka road, 108 section, Ankawa
address:    Iraq - Erbil 44003
phone:     +9640662201000
nic-hdl:    AE3926-RIPE
mnt-by:     newroztelecom-mnt
created:    2013-12-27T07:52:42Z
last-modified: 2019-01-21T08:43:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]