| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.13.53 (lg) / ec2-3-236-13-53.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d35::3ec:d35 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BAS-NET-AS AS21274

as-block:    AS21272 - AS21277
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21274
as-name:    BAS-NET-AS
org:      ORG-RT1-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    Uplinks
remarks:    AS8501 = PIONIER; AS20965 = GEANT; AS21320 = GEANT_IAS_VRF;
remarks:    AS6697 = BELPAK; AS60280 = NTEC;
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    IX
remarks:    AS35647 = BYIX;
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    Customers
remarks:    AS5498 = UNIBEL; AS13171 = BSU;
remarks:    AS50686 = Institute-of-Management; AS50934 = BNTU;
remarks:    AS57331 = CIRC; AS60744 = ITMO; AS199561 = MTZ; AS211089 = NCFM;
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS8501 accept ANY
export:     to AS8501 announce AS-BASNET
import:     from AS20965 accept ANY
export:     to AS20965 announce AS-BASNET
import:     from AS21320 accept ANY
export:     to AS21320 announce AS-BASNET
import:     from AS6697 accept ANY
export:     to AS6697 announce AS-BASNET
import:     from AS60280 accept ANY
export:     to AS60280 announce AS-BASNET
remarks:    ------------------------------------------------
import:     from AS35647 accept AS-BYIX
export:     to AS35647 announce AS-BASNET
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS5498 accept AS5498 AS50934
export:     to AS5498 announce AS-BASNET
import:     from AS13171 accept AS13171
export:     to AS13171 announce AS-BASNET
import:     from AS50686 accept AS50686
export:     to AS50686 announce AS-BASNET
import:     from AS50934 accept AS50934
export:     to AS50934 announce AS-BASNET
import:     from AS57331 accept AS57331
export:     to AS57331 announce AS-BASNET
import:     from AS60744 accept AS60744
export:     to AS60744 announce AS-BASNET
import:     from AS199561 accept AS199561
export:     to AS199561 announce AS-BASNET
import:     from AS211089 accept AS211089
export:     to AS211089 announce AS-BASNET
remarks:    --------------------------------------------------
admin-c:    KSV94-RIPE
admin-c:    OAN3-RIPE
tech-c:     OAN3-RIPE
tech-c:     OKM4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RECIT-MNT
created:    2002-08-26T09:56:36Z
last-modified: 2021-07-01T12:34:46Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RT1-RIPE
org-name:    State Scientific Enterprise 'United Institute of Informatics Problems of National Academy of Sciences of Belarus' (UIIP NASB)
country:    BY
org-type:    LIR
address:    Surganova St., 6
address:    220012
address:    Minsk
address:    BELARUS
phone:     +375 17 2842175
phone:     +375 17 2842628
fax-no:     +375 17 2177404
admin-c:    KSV94-RIPE
admin-c:    OAN3-RIPE
admin-c:    OKM4-RIPE
mnt-ref:    RECIT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RECIT-MNT
abuse-c:    BA979-RIPE
tech-c:     OAN3-RIPE
tech-c:     OKM4-RIPE
created:    2004-04-17T11:01:32Z
last-modified: 2020-12-16T12:40:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Siarhei V Kazlou
address:    National Academy of Sciences of Belarus
address:    United Institute of Informatics Problems
address:    Academicheskaya Street, 25
address:    220072, Minsk,Belarus
phone:     +375 17 2706226
fax-no:     +375 17 2707404
org:      ORG-RT1-RIPE
nic-hdl:    KSV94-RIPE
mnt-by:     RECIT-MNT
created:    2013-04-17T09:12:22Z
last-modified: 2021-03-10T07:36:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Oleg A Nosylovsky
address:    National Academy of Sciences of Republic Belarus
address:    United Institute of Informatics Problems
address:    Academicheskaya Street 25
address:    220072 Minsk
address:    Belarus
phone:     +375 17 2709229
fax-no:     +375 17 2707404
org:      ORG-RT1-RIPE
nic-hdl:    OAN3-RIPE
remarks:    ------------------------------
mnt-by:     RECIT-MNT
created:    2003-03-18T12:08:23Z
last-modified: 2021-03-10T07:37:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Oleg K Moiseichuk
address:    National Academy of Sciences of Republic Belarus
address:    United Institute of Informatics Problems
address:    Academicheskaya Street 25
address:    220072 Minsk
address:    Belarus
phone:     +375 17 2709229
fax-no:     +375 17 2707404
nic-hdl:    OKM4-RIPE
remarks:    ------------------------------
mnt-by:     RECIT-MNT
created:    2016-04-29T07:56:08Z
last-modified: 2021-03-10T07:37:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]