| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DETZEN-AS AS212737

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212737
as-name:    DETZEN-AS
org:      ORG-AD215-RIPE
sponsoring-org: ORG-SGfM1-RIPE
import:     from AS9063 accept ANY
export:     to AS9063 announce AS212737
import:     from AS58057 accept ANY
export:     to AS58057 announce AS212737
admin-c:    AD4807-RIPE
tech-c:     AD4807-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SAARGATE-DE-MNT
mnt-by:     DETZEN-MNT
created:    2021-09-15T07:35:55Z
last-modified: 2021-09-15T16:36:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AD215-RIPE
org-name:    Alexander Detzen
org-type:    OTHER
address:    Nell-Breuning-Allee 6
address:    D-66115
address:    GERMANY
abuse-c:    VS7623-RIPE
mnt-ref:    SAARGATE-DE-MNT
mnt-by:     SAARGATE-DE-MNT
mnt-by:     DETZEN-MNT
created:    2021-09-03T06:59:42Z
last-modified: 2021-09-13T16:07:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Detzen
address:    VSE NET GmbH
address:    Nell-Breuning-Allee 6
address:    D-66115 Saarbruecken
address:    Germany
phone:     +49 681 607-0
nic-hdl:    AD4807-RIPE
mnt-by:     SAARGATE-DE-MNT
created:    2008-06-13T06:20:42Z
last-modified: 2018-03-22T20:50:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]