| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.168.16 (lg) / ec2-44-200-168-16.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:a810::2cc8:a810 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PSITTACUSSYSTEMS-AS AS212728

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212728
as-name:    PSITTACUSSYSTEMS-AS
org:      ORG-PSL33-RIPE
import:     from AS47950 accept ANY
import:     from AS396998 accept ANY
export:     to AS47950 announce AS212728
export:     to AS396998 announce AS212728
admin-c:    LD6136-RIPE
tech-c:     LD6136-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MAIN-MNT
mnt-by:     LIRSERVICES-MNT
created:    2020-08-28T13:59:32Z
last-modified: 2021-11-27T17:53:09Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LSMS1-RIPE

organisation:  ORG-PSL33-RIPE
org-name:    Psittacus Systems LIMITED
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    The Manor House, Rothell, NN146BQ
abuse-c:    ACRO35110-RIPE
mnt-ref:    MAIN-MNT
mnt-by:     MAIN-MNT
created:    2020-08-26T11:10:10Z
last-modified: 2022-12-01T17:23:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Technical Director
address:    The Manor House, Rothwell, NN146BQ
nic-hdl:    LD6136-RIPE
mnt-by:     MAIN-MNT
created:    2020-08-26T11:07:56Z
last-modified: 2021-07-09T10:17:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]