| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.75.52 (lg) / ec2-3-239-75-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4b34::3ef:4b34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GEEKNET AS212705

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212705
as-name:    GEEKNET
descr:     Geek Networks Pty Limited
org:      ORG-GNPL4-RIPE
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS212705:AS-GEEKNET
import:     from AS140936 accept ANY
export:     to AS140936 announce AS212705:AS-GEEKNET
import:     from AS-ANY accept ANY
export:     to AS-ANY announce AS212705:AS-GEEKNET
admin-c:    GNAN1-RIPE
admin-c:    GNAT1-RIPE
tech-c:     GNAN1-RIPE
tech-c:     GNAT1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GEEK-MNT
created:    2020-10-20T10:18:05Z
last-modified: 2022-05-07T17:36:56Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KL272-RIPE

organisation:  ORG-GNPL4-RIPE
org-name:    GEEK NETWORKS PTY LIMITED
descr:     Geek Networks Australia
org-type:    OTHER
country:    AU
address:    505/205 Burnley St., Richmond, Victoria 3121, Australia
admin-c:    GNAN1-RIPE
tech-c:     GNAN1-RIPE
abuse-c:    GNAN1-RIPE
mnt-ref:    GEEK-MNT
mnt-by:     GEEK-MNT
created:    2020-10-20T09:58:13Z
last-modified: 2022-10-31T14:59:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Geek Networks Australia Melbourne NOC
address:    Richmond, Victoria 3121, Australia
abuse-mailbox: abuse@geeknetworks.com.au
nic-hdl:    GNAN1-RIPE
mnt-by:     GEEK-MNT
created:    2020-08-30T14:41:13Z
last-modified: 2022-05-07T17:31:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Geek Networks Australia Taiwan NOC
address:    Chung-li District, Taoyuan, Taiwan
abuse-mailbox: abuse@geeknetworks.com.au
admin-c:    GNAN1-RIPE
phone:     +886 3 2754466
nic-hdl:    GNAT1-RIPE
mnt-by:     GEEK-MNT
created:    2020-09-12T21:34:30Z
last-modified: 2022-05-07T17:37:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]