| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.13.53 (lg) / ec2-3-236-13-53.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d35::3ec:d35 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTEGRAL-AS AS212673

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212673
as-name:    INTEGRAL-AS
org:      ORG-IA1795-RIPE
remarks:    ***Rascom***************************
import:     from as20764 accept ANY
export:     to as20764 announce AS212673
remarks:    ***Eurasia*Telecom******************
import:     from as28968 accept ANY
export:     to as28968 announce AS-TRK-INTEGRAL
remarks:    ***NORD*****************************
import:     from AS50797 accept ANY
export:     to AS50797 announce AS-TRK-INTEGRAL
remarks:    ***Wicom****************************
import:     from AS57919 accept ANY
export:     to AS57919 announce AS212673
remarks:    ***MTS******************************
import:     from AS8359 accept ANY
export:     to AS8359 announce AS212673
remarks:    ************************************
admin-c:    KDA98-RIPE
admin-c:    OY-RU
tech-c:     KDA98-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OY-RR
mnt-by:     TRK-INTEGRAL-MNT
created:    2020-09-11T08:39:44Z
last-modified: 2021-03-26T06:51:59Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-UNCL1-RIPE

organisation:  ORG-IA1795-RIPE
org-name:    OOO TRK ''INTEGRAL''
org-type:    OTHER
descr:     OOO TRK INTEGRAL
remarks:    N/A
address:    Tverskaya obl., g. Udomlya, ul. Aleksandrova, 12
address:    Russia
phone:     +748255054729
fax-no:     +748255054729
language:    RU
admin-c:    KDA98-RIPE
tech-c:     KDA98-RIPE
abuse-c:    IAC104-RIPE
mnt-ref:    MNT-CHERRYTELE
mnt-ref:    OY-RR
mnt-by:     MNT-CHERRYTELE
created:    2020-08-25T13:01:52Z
last-modified: 2020-09-10T11:01:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Oyster Telecom Routing Registry
remarks:    Oyster Telecom Routing Registry
remarks:    Oyster Telecom Network Operation Center
address:    5, Lodeynopolskaya str.
address:    197110, Saint-Petersburg, RUSSIA
phone:     +7 812 601 0610
fax-no:     +7 812 601 0593
admin-c:    HMZ-RIPE
admin-c:    AZZ-RIPE
tech-c:     AZZ-RIPE
tech-c:     OYDR-RIPE
remarks:    Points of contact for Oyster Telecom Operations
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    Routing issues: ncc@oyster-telecom.ru
remarks:    SPAM and Abuse issues: abuse@oyster-telecom.ru
remarks:    Customer support: support@oyster-telecom.ru
remarks:    Peering issues:  peering@oyster-telecom.ru
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    --------- A T T E N T I O N !!! ---------
remarks:    Please use abuse@oyster-telecom.ru e-mail address
remarks:    for spam and abuse complaints.
remarks:    Mails for other addresses will be ignored!
remarks:    -----------------------------------------
remarks:
nic-hdl:    OY-RU
mnt-by:     OY-RR
created:    2009-04-23T07:56:01Z
last-modified: 2013-07-03T08:25:26Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@oyster-telecom.ru

person:     Dmitriy A. Kapitonov
address:    109428 Moscow Ryazanskiy ave. 10, bilding 2 room IV-12
phone:     +7-495-640-24-90
nic-hdl:    KDA98-RIPE
mnt-by:     KDA98-RIPE
created:    2014-12-15T16:44:24Z
last-modified: 2014-12-15T16:44:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]