| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ISPIRIA-AS AS212667

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212667
as-name:    ISPIRIA-AS
org:      ORG-RL441-RIPE
import:     from AS57724 accept ANY
export:     to AS57724 announce AS212667
import:     from AS12722 accept ANY
export:     to AS12722 announce AS212667
admin-c:    TNTS-RIPE
tech-c:     TNTS-RIPE
abuse-c:    ATNT-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RECONN-MNT
created:    2020-09-11T11:16:40Z
last-modified: 2020-11-09T08:09:17Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RL441-RIPE
org-name:    RECONN LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Nauchnyi proezd, 20 stroenie 2
address:    117246
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7.495.478-7777
fax-no:     +7.495.478-7778
admin-c:    RA10008-RIPE
tech-c:     REC-RIPE
abuse-c:    AR57542-RIPE
mnt-ref:    RECONN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RECONN-MNT
created:    2020-01-27T09:02:14Z
last-modified: 2022-03-12T17:54:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Raul Eduardo Ribeiro Emmerich
address:    3NT Solutions LLP
address:    22 Brondesbury Park, Willesden
address:    London, NW6 7DL
phone:     +442081333030
nic-hdl:    TNTS-RIPE
mnt-by:     MNT-3NT
created:    2011-10-20T12:31:42Z
last-modified: 2022-05-23T18:08:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]