| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.210.85.190 (lg) / ec2-44-210-85-190.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd2:55be::2cd2:55be (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  remote-admin-as AS212663

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212663
as-name:    remote-admin-as
org:      ORG-RASZ5-RIPE
import:     from AS47544 accept ANY
export:     to AS47544 announce AS212663
import:     from AS31242 accept ANY
export:     to AS31242 announce AS212663
admin-c:    ACRO27134-RIPE
tech-c:     ACRO27134-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-zfix-1-mnt
created:    2020-09-14T13:02:16Z
last-modified: 2022-05-06T14:13:34Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-JZTA15-RIPE

organisation:  ORG-RASZ5-RIPE
org-name:    Remote Admin Sp. Z o.o.
org-type:    OTHER
country:    PL
address:    ul. Chorzowska 150
address:    40-101
address:    Katowice
address:    POLAND
phone:     +48323231419
abuse-c:    ACRO27134-RIPE
mnt-ref:    pl-zfix-1-mnt
mnt-by:     pl-zfix-1-mnt
created:    2019-09-19T12:25:20Z
last-modified: 2022-10-31T15:09:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Remote Admin Sp. z o.o. Network Administration
address:    Remote Admin Sp. z o.o.
address:    Chorzowska 150
address:    40-101
address:    Katowice
address:    POLAND
phone:     +48323231419
abuse-mailbox: abuse@zdalnyadmin.com.pl
remarks:    In case any abuse or spam, please write to: abuse@zdalnyadmin.com.pl
remarks:    In case any network problems BGP or peering, please send an email to noc@iq.pl
nic-hdl:    ACRO27134-RIPE
mnt-by:     pl-zfix-1-mnt
created:    2019-09-20T10:34:23Z
last-modified: 2020-09-09T09:06:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]