| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.50.33 (lg) / ec2-3-239-50-33.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3221::3ef:3221 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MASKYOO AS212644

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212644
as-name:    MASKYOO
org:      ORG-MTL62-RIPE
import:     from AS208905 accept ANY
export:     to AS208905 announce AS212644
import:     from AS8551 accept ANY
export:     to AS8551 announce AS212644
admin-c:    CA9783-RIPE
tech-c:     CA9783-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-il-maskyoo-1
created:    2020-09-16T16:28:28Z
last-modified: 2020-09-16T16:28:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MTL62-RIPE
org-name:    Maskyoo Telephonia LTD
country:    IL
org-type:    LIR
address:    Maskit 22
address:    4673300
address:    Herzeliya
address:    ISRAEL
phone:     +972776670000
admin-c:    CA9783-RIPE
tech-c:     CA9783-RIPE
abuse-c:    AR60834-RIPE
mnt-ref:    mnt-il-maskyoo-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-il-maskyoo-1
created:    2020-08-12T09:08:15Z
last-modified: 2020-12-16T12:53:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CTO
address:    Maskit 22
address:    4673300
address:    Herzeliya
address:    ISRAEL
phone:     +972776670000
nic-hdl:    CA9783-RIPE
mnt-by:     mnt-il-maskyoo-1
created:    2020-08-12T09:08:14Z
last-modified: 2020-08-12T09:08:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]