| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CLEMENTD AS212625

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212625
as-name:    CLEMENTD
org:      ORG-CD167-RIPE
import:     from AS34872 accept ANY
export:     to AS34872 announce AS212625
import:     from AS41051 accept ANY
export:     to AS41051 announce AS212625
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS212625
admin-c:    CD9328-RIPE
tech-c:     CD9328-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SERVPERSO-MNT
mnt-by:     CLEMENT-MNT
created:    2020-09-21T12:59:28Z
last-modified: 2022-01-24T08:38:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CR158-RIPE

organisation:  ORG-CD167-RIPE
org-name:    Clement Dubreuil
country:    FR
org-type:    OTHER
address:    36bis Cours Aristide Briand, 08000 Charleville-Mzires, France
abuse-c:    ACRO35588-RIPE
mnt-ref:    SERVPERSO-MNT
mnt-ref:    CLEMENT-MNT
mnt-by:     CLEMENT-MNT
mnt-by:     SERVPERSO-MNT
created:    2020-09-20T16:40:06Z
last-modified: 2022-12-01T17:08:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Clement Dubreuil
address:    36bis Cours Aristide Briand, 08000 Charleville-Mzires, France
phone:     +33635950303
nic-hdl:    CD9328-RIPE
mnt-by:     CLEMENT-MNT
created:    2020-09-18T20:51:25Z
last-modified: 2022-01-28T08:47:40Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]