| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.248 (lg) / ec2-44-192-38-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:26f8::2cc0:26f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Frost-node AS212618

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212618
as-name:    Frost-node
org:      ORG-FNL32-RIPE
sponsoring-org: ORG-AIL60-RIPE
import:     from AS50058 accept ANY
export:     to AS50058 announce AS212618
import:     from AS209263 accept ANY
export:     to AS209263 announce AS212618
admin-c:    JH30868-RIPE
tech-c:     JH30868-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UNLIMISLIM-MNT
mnt-by:     JOSHUA-HARRIN-MNT
created:    2022-07-25T07:18:35Z
last-modified: 2022-09-16T16:48:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FNL32-RIPE
org-name:    Frost Node LLC
org-type:    OTHER
country:    US
address:    308 Hancock Street
abuse-c:    ACRO49180-RIPE
admin-c:    AA39726-RIPE
tech-c:     AA39726-RIPE
mnt-ref:    JOSHUA-HARRIN-MNT
mnt-ref:    August-MNT
mnt-ref:    UNLIMISLIM-MNT
mnt-by:     JOSHUA-HARRIN-MNT
mnt-by:     UNLIMISLIM-MNT
created:    2022-07-20T08:41:49Z
last-modified: 2022-10-31T14:58:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Joshua Harrin
address:    308 Hancock Street
phone:     +17782679111
nic-hdl:    JH30868-RIPE
mnt-by:     JOSHUA-HARRIN-MNT
created:    2022-07-20T08:36:46Z
last-modified: 2022-07-20T08:36:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]