| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EXPERTWARE AS212593

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212593
as-name:    EXPERTWARE
org:      ORG-ES522-RIPE
import:     from AS8708 accept ANY
export:     to AS8708 announce AS212593
import:     from AS6830 accept ANY
import:     from AS9050 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS212593
export:     to AS9050 announce AS212593
admin-c:    VV4471-RIPE
tech-c:     VV4471-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EXPERTWARE
created:    2020-09-28T12:37:19Z
last-modified: 2021-07-21T08:04:43Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CNS26-RIPE

organisation:  ORG-ES522-RIPE
org-name:    EXPERTWARE SRL
org-type:    OTHER
address:    BD. 1 Decembrie 1918, nr.8, Cam. 17, Suceava
abuse-c:    ACRO35681-RIPE
mnt-ref:    EXPERTWARE
mnt-by:     EXPERTWARE
created:    2020-09-25T12:11:14Z
last-modified: 2020-09-25T12:11:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Valentin Voronca
address:    BD. 1 Decembrie 1918
phone:     +40757110883
nic-hdl:    VV4471-RIPE
mnt-by:     EXPERTWARE
created:    2020-09-25T12:09:37Z
last-modified: 2020-12-16T10:20:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]