| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASGKDRE AS212587

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212587
as-name:    ASGKDRE
org:      ORG-GKDR1-RIPE
remarks:    ----------------------------------------
remarks:    IPv4
remarks:    ----------------------------------------
import:     from AS8881 accept ANY
export:     to AS8881 announce AS212587
import:     from AS16024 accept ANY
export:     to AS16024 announce AS212587
remarks:    ----------------------------------------
remarks:    IPv6
remarks:    ----------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16024 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8881 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16024 announce AS212587
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8881 announce AS212587
remarks:    ----------------------------------------
admin-c:    GR2386-RIPE
admin-c:    GA8588-RIPE
tech-c:     GR2386-RIPE
tech-c:     GA8588-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GR2386-RIPE-MNT
mnt-by:     GKD-TELEKOM-MNT
created:    2020-09-29T12:42:53Z
last-modified: 2021-02-19T08:29:47Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-GKm1-RIPE

organisation:  ORG-GKDR1-RIPE
org-name:    Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen Zweckverband
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Castroper Strasse 30
address:    45665 Recklinghausen
address:    Germany
phone:     +49 2361 3033 0
fax-no:     +49 2361 3033 333
abuse-c:    AR30273-RIPE
mnt-ref:    GKD-TELEKOM-MNT
mnt-by:     GKD-TELEKOM-MNT
admin-c:    GA8588-RIPE
created:    2013-11-05T12:11:47Z
last-modified: 2022-12-01T16:27:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GKD-RE-INET-SRV
org:      ORG-GKDR1-RIPE
address:    Germany
nic-hdl:    GA8588-RIPE
mnt-by:     GKD-TELEKOM-MNT
admin-c:    TS2575-RIPE
admin-c:    MN1735-RIPE
admin-c:    AB32433-RIPE
tech-c:     TS2575-RIPE
tech-c:     AB32433-RIPE
tech-c:     MN1735-RIPE
created:    2015-05-13T12:06:30Z
last-modified: 2015-07-10T08:00:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GELSEN-NET ROLE
address:    GELSEN-NET
address:    Kommunikationsgesellschaft mbH
address:    Am Bugapark 1c
address:    DE-45899 Gelsenkirchen
admin-c:    MB50825-RIPE
tech-c:     CP2-RIPE
tech-c:     BF451-RIPE
tech-c:     KK5112-RIPE
nic-hdl:    GR2386-RIPE
remarks:    DNS company account
mnt-by:     GR2386-RIPE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-11-16T13:20:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]