| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.213.192.104 (lg) / ec2-18-213-192-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d5:c068::12d5:c068 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FastIraq-International-AS AS212573

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212573
as-name:    FastIraq-International-AS
org:      ORG-FL60-RIPE
import:     from AS208293 accept ANY
export:     to AS208293 announce AS212573
import:     from AS21277 accept ANY
export:     to AS21277 announce AS212573
admin-c:    VH634-RIPE
tech-c:     VH634-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TM79758-MNT
created:    2020-10-01T14:24:11Z
last-modified: 2020-10-01T14:24:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FL60-RIPE
org-name:    FastIraq, LLC
org-type:    LIR
address:    354 English Village
address:    44001
address:    Erbil
address:    IRAQ
phone:     +16037244783
fax-no:     +16033880313
abuse-c:    AR15596-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TM79758-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TM79758-MNT
created:    2011-01-05T14:04:57Z
last-modified: 2017-10-30T14:40:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vibeke Harder
address:    Epsilon Telecommunications Ltd
address:    Telephone House, Third Floor, 69-77 Paul Street
address:    London, EC2A 4NW
address:    United Kingdom
phone:     +44 20 3370 3563
nic-hdl:    VH634-RIPE
created:    2007-11-05T14:07:30Z
last-modified: 2012-12-20T08:44:54Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     Epsilon-MTN
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]