| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KOROL AS212558

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212558
as-name:    KOROL
org:      ORG-FKIO1-RIPE
import:     from AS62206 accept ANY
export:     to AS62206 announce AS212558
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS212558
admin-c:    vd2666-ripe
tech-c:     vd2666-ripe
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PITLINE-MNT
created:    2020-10-05T12:07:54Z
last-modified: 2020-11-16T17:56:28Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LA684-RIPE

organisation:  ORG-FKIO1-RIPE
org-name:    FOP Korol Irina Oleksandrivna
org-type:    OTHER
address:    84404
address:    Ukraine, Donetsk district, Liman, Pereyzdna st., 29
abuse-c:    ACRO35803-RIPE
mnt-ref:    PITLINE-MNT
mnt-by:     PITLINE-MNT
created:    2020-10-01T14:49:08Z
last-modified: 2020-10-01T14:49:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vyacheslav Danik
address:    Ukraine, Kharkov
phone:     +380675746805
nic-hdl:    VD2666-RIPE
mnt-by:     PITLINE-MNT
created:    2013-12-20T14:58:58Z
last-modified: 2013-12-20T14:58:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]