| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.214.23.30 (lg) / ec2-18-214-23-30.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d6:171e::12d6:171e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PETROL-AS AS212548

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212548
as-name:    PETROL-AS
org:      ORG-PSEC1-RIPE
import:     from AS34779 accept ANY
export:     to AS34779 announce AS212548
import:     from AS5603 accept ANY
export:     to AS5603 announce AS212548
admin-c:    PV3186-RIPE
tech-c:     PV3186-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-T-2
mnt-by:     MNT-T-2
created:    2020-10-07T06:36:25Z
last-modified: 2020-11-16T17:56:28Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Td6-RIPE

organisation:  ORG-PSEC1-RIPE
org-name:    PETROL Slovenian energy company d.d.
org-type:    OTHER
address:    Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
abuse-c:    AA36650-RIPE
mnt-ref:    MNT-T-2
mnt-by:     MNT-T-2
created:    2020-10-05T12:38:26Z
last-modified: 2020-10-05T12:38:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Primoz Vidnar
address:    T-2 d.o.o. Verovskova 64a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
phone:     +38641867130
nic-hdl:    PV3186-RIPE
mnt-by:     MNT-T-2
created:    2008-07-23T07:36:06Z
last-modified: 2013-06-18T10:05:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]