| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WEBU AS212547

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212547
as-name:    WEBU
org:      ORG-WS165-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS212547
import:     from AS30781 accept ANY
export:     to AS30781 announce AS212547
admin-c:    WEBU
tech-c:     WEBU
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WEBU
created:    2020-10-07T09:48:55Z
last-modified: 2020-10-13T15:41:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WS165-RIPE
org-name:    Webu SARL-SCOP
country:    FR
org-type:    LIR
address:    2 rue Saint Laurent
address:    38000
address:    Grenoble
address:    FRANCE
phone:     +33 9 72 11 74 58
admin-c:    WEBU
tech-c:     WEBU
abuse-c:    AR39286-RIPE
mnt-ref:    WEBU
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WEBU
created:    2017-02-15T08:28:06Z
last-modified: 2020-12-16T12:20:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      WEBU SARL SCOP
address:    2 rue Saint Laurent
address:    38000 Grenoble
address:    France
admin-c:    OLB18-RIPE
admin-c:    CP11136-RIPE
admin-c:    CC20000-RIPE
tech-c:     OLB18-RIPE
tech-c:     CC20000-RIPE
nic-hdl:    WEBU
mnt-by:     WEBU
created:    2017-01-18T19:01:17Z
last-modified: 2021-01-19T10:23:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]