| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OTTER-AS AS212539

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212539
as-name:    OTTER-AS
org:      ORG-FMP2-RIPE
sponsoring-org: ORG-OG36-RIPE
remarks:    Network Operations Centre
remarks:    ===== AS 212539 - Otter AS (Francesco Masala) =====
remarks:    [!]===== Upstreams =====[!]
remarks:    ===== NETSIX =====
import:     from AS208753 accept ANY
export:     to AS208753 announce AS212539
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS208753 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS208753 announce AS212539
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208753 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS208753 announce AS212539
remarks:    ===== OpenFactory =====
import:     from AS41051 accept ANY
export:     to AS41051 announce AS212539
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41051 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41051 announce AS212539
remarks:    ===== SecureBit AG =====
import:     from AS34800 accept ANY
export:     to AS34800 announce AS212539
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34800 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34800 announce AS212539
remarks:    ===== 4b42 AG =====
import:     from AS60474 accept ANY
export:     to AS60474 announce AS212539
remarks:    [!]===== Internet Exchanges =====[!]
remarks:    ===== 4b42 Internet Exchange Point =====
import:     from AS35708 accept ANY
export:     to AS35708 announce AS212539
mp-import:   afi any.unicast from AS35708 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS35708 announce AS212539
remarks:    [!]===== Downstreams =====[!]
admin-c:    FM23718-RIPE
tech-c:     FM23718-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MSLFNC-MNT
created:    2021-10-18T08:48:21Z
last-modified: 2023-01-20T11:26:59Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-FMP2-RIPE
org-name:    Francesco Masala
country:    IT
org-type:    OTHER
address:    Via Monte Cristallo, 35, Pergine Valsugana 38057, TN, Italy
phone:     +393202930345
abuse-c:    ACRO43828-RIPE
mnt-ref:    OPENFACTORY-NOC
mnt-ref:    SBMT
mnt-by:     MSLFNC-MNT
created:    2021-10-10T19:10:56Z
last-modified: 2023-01-20T11:40:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Francesco Masala
address:    Via Monte Cristallo, 35, Pergine Valsugana 38057, TN, Italy
phone:     +393202930345
nic-hdl:    FM23718-RIPE
mnt-by:     MSLFNC-MNT
created:    2021-10-10T19:07:05Z
last-modified: 2023-01-20T11:37:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]