| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.50.33 (lg) / ec2-3-239-50-33.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3221::3ef:3221 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BAHNHOF AS21250

as-block:    AS21243 - AS21270
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21250
org:      ORG-BIA1-RIPE
as-name:    BAHNHOF
descr:     Former Tyfon Svenska AB - Sweden
descr:     Broadband and Telephony Operator
remarks:    --- TRANSIT IPv4 ---
import:     from AS8473 action pref=80 ; accept ANY
export:     to  AS8473 announce AS-TYFON
import:     from AS16150 action pref=80 ; accept ANY
export:     to  AS16150 announce AS-TYFON
remarks:    --- TRANSIT IPv6 ---
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8473 action pref=80 ; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8473 announce AS-TYFON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16150 action pref=80 ; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS16150 announce AS-TYFON
remarks:    ---
admin-c:    TNOC1-RIPE
tech-c:     TNOC1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    +- Peering Info -------------------------------------------+
remarks:    | - Route flap damping policy conformant to RIPE-580    |
remarks:    | - We filter out IPv4 prefixes longer than /24 and IPv6  |
remarks:    |  prefixes longer than /48, RFC1918, special use     |
remarks:    |  prefixes as well as {0.0.0.0/0} and {::/0}       |
remarks:    | - More details at http://as21250.peeringdb.com/     |
remarks:    +----------------------------------------------------------+
remarks:    +- Contact Details ----------------------------------------+
remarks:    | - Abuse ................ : abuse@tyfon.net       |
remarks:    | - Peering .............. : peering@tyfon.net      |
remarks:    | - Routing .............. : noc@tyfon.net        |
remarks:    | - Other ................ : info@tyfon.net        |
remarks:    | - Homepage ............. : http://tyfon.net/      |
remarks:    | - Telephone (24 x 7) ... : +46-8-546 000 00       |
remarks:    | - Facsimile ............ : +46-8-550 120 02       |
remarks:    +----------------------------------------------------------+
mnt-by:     BAHNHOF-NCC
created:    2002-08-12T11:28:13Z
last-modified: 2019-04-09T13:46:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BIA1-RIPE
org-name:    Bahnhof AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Fack 534 FE 756
address:    751 75
address:    Uppsala
address:    SWEDEN
phone:     +46(0)8 55577155
fax-no:     +46855577199
abuse-c:    AR13477-RIPE
admin-c:    BD856-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BAHNHOF-NCC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BAHNHOF-NCC
created:    2004-04-17T12:02:22Z
last-modified: 2021-06-17T13:46:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TYFON NOC
address:    Tyfon Svenska AB
address:    Box 320
address:    SE 15124 Sodertalje
address:    SWEDEN
phone:     +46 8 546 000 00
fax-no:     +46 8 550 120 02
abuse-mailbox: abuse@tyfon.net
remarks:    +------------------------------------+
remarks:    | for abuse related incidents please |
remarks:    |     use abuse@tyfon.net    |
remarks:    +------------------------------------+
admin-c:    DAN-RIPE
tech-c:     DAN-RIPE
nic-hdl:    TNOC1-RIPE
remarks:    PGP key: PGPKEY-5EF6A839
mnt-by:     TYFON-NOC
created:    2003-11-17T09:51:16Z
last-modified: 2016-09-12T12:31:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]