| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  erate AS212449

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212449
as-name:    erate
org:      ORG-EA1191-RIPE
import:     from AS50304 accept ANY
export:     to AS50304 announce AS212449
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS212449
admin-c:    IB5424-RIPE
tech-c:     IB5424-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-no-erate-1
created:    2020-10-26T13:29:41Z
last-modified: 2021-03-10T10:19:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EA1191-RIPE
org-name:    Erate AS
country:    NO
org-type:    LIR
address:    Postboks 6198 Etterstad
address:    0602
address:    Oslo
address:    NORWAY
phone:     +4741810000
admin-c:    SS33593-RIPE
admin-c:    IB5424-RIPE
tech-c:     SS33593-RIPE
tech-c:     IB5424-RIPE
abuse-c:    AR49552-RIPE
mnt-ref:    mnt-no-erate-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-no-erate-1
created:    2018-11-26T08:51:08Z
last-modified: 2020-12-16T13:23:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ingar Bekkelund
address:    Postboks 6198 Etterstad
address:    0602
address:    Oslo
address:    NORWAY
phone:     +4741810000
nic-hdl:    IB5424-RIPE
mnt-by:     mnt-no-erate-1
created:    2018-11-26T08:51:07Z
last-modified: 2018-11-26T08:51:08Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]