| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.143.239 (lg) / ec2-3-85-143-239.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:8fef::355:8fef (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WARSAW-DATA-CENTER-AS AS21244

as-block:    AS21243 - AS21270
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21244
as-name:    WARSAW-DATA-CENTER-AS
org:      ORG-WDCS1-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS-WDC
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS-WDC
import:     from AS-PL-IX accept ANY
export:     to AS-PL-IX announce AS-WDC
import:     from AS-TPIX accept ANY
export:     to AS-TPIX announce AS-WDC
admin-c:    GB581-RIPE
tech-c:     GB581-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     WARSAW-DATA-CENTER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-07-31T14:12:24Z
last-modified: 2019-02-19T22:31:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WDCS1-RIPE
org-name:    Warsaw Data Center Sp. z o.o.
org-type:    LIR
address:    ul. Boduena 4
address:    00-011
address:    Warsaw
address:    POLAND
phone:     +48223370000
fax-no:     +48223370001
admin-c:    GB19698-RIPE
abuse-c:    AR37011-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-WDC-PL
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-WDC-PL
created:    2004-04-17T11:48:35Z
last-modified: 2017-04-11T12:43:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Brzeski
address:    Warsaw Data Center Sp. z o.o.
address:    Boduena 4
address:    00-011 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 337 0000
fax-no:     +48 22 337 0001
nic-hdl:    GB581-RIPE
created:    2002-06-18T07:53:35Z
last-modified: 2016-04-05T22:31:33Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]