| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.88.35 (lg) / ec2-3-238-88-35.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:5823::3ee:5823 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VIAREZO AS212424

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212424
as-name:    VIAREZO
org:      ORG-AA2503-RIPE
remarks:    ===============
remarks:    == Upstreams ==
remarks:    ===============
import:     from AS31564 accept ANY
export:     to AS31564 announce AS-ARCS
remarks:    ===============
remarks:    === Peering ===
remarks:    ===============
import:     from AS51706 accept ANY
export:     to AS51706 announce AS-ARCS
admin-c:    CR9175-RIPE
admin-c:    AN32274-RIPE
tech-c:     CR9175-RIPE
tech-c:     AN32274-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SERVPERSO-MNT
mnt-by:     VR-MNT
created:    2020-11-02T14:54:34Z
last-modified: 2021-04-16T19:26:19Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CR119-RIPE

organisation:  ORG-AA2503-RIPE
org-name:    ASSOCIATION DES RESEAUX DE CENTRALESUPELEC
descr:     Association des Reseaux de CentraleSupelec (ViaRezo)
org-type:    OTHER
address:    ViaRezo, 1 rue Joliot Curie, Gif-sur-Yvette, 91190
abuse-c:    ACRO36429-RIPE
mnt-ref:    VR-MNT
mnt-ref:    MNT-CED1202
mnt-by:     VR-MNT
created:    2020-10-30T10:11:59Z
last-modified: 2020-10-31T14:35:09Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ARCS NOC
address:    ViaRezo, 1 rue Joliot Curie, Gif-sur-Yvette, 91190, France
nic-hdl:    AN32274-RIPE
mnt-by:     VR-MNT
created:    2020-10-28T10:54:23Z
last-modified: 2020-10-28T11:03:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Cedric Rossius
address:    clos henri joset 21
address:    4877
address:    Olne
address:    BELGIUM
phone:     +3212860037
nic-hdl:    CR9175-RIPE
mnt-by:     SERVPERSO-MNT
created:    2019-05-03T14:19:06Z
last-modified: 2021-04-16T18:41:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]