| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Kits AS212376

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212376
as-name:    Kits
org:      ORG-KCFC2-RIPE
import:     from AS197882 accept ANY
export:     to AS197882 announce AS212376
import:     from AS21277 accept ANY
export:     to AS21277 announce AS212376
admin-c:    CA9876-RIPE
tech-c:     CA9876-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-iq-kitscompany-1
created:    2020-11-11T11:56:29Z
last-modified: 2020-11-11T11:56:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KCFC2-RIPE
org-name:    K.I.T.S Company for Communication Services Ltd
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Gullan Street
address:    44001
address:    Erbil
address:    IRAQ
phone:     +9647504453060
admin-c:    CA9876-RIPE
tech-c:     CA9876-RIPE
abuse-c:    AR61295-RIPE
mnt-ref:    mnt-iq-kitscompany-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-iq-kitscompany-1
created:    2020-11-06T13:42:28Z
last-modified: 2020-12-16T13:04:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CEO
address:    Gullan Street
address:    44001
address:    Erbil
address:    IRAQ
phone:     +9647504453060
nic-hdl:    CA9876-RIPE
mnt-by:     mnt-iq-kitscompany-1
created:    2020-11-06T13:42:27Z
last-modified: 2020-11-06T13:42:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]