| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.248 (lg) / ec2-44-212-99-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63f8::2cd4:63f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GH-NET AS212368

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212368
as-name:    GH-NET
org:      ORG-GA955-RIPE
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS1836 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS212368
export:     to AS1836 announce AS212368
admin-c:    GC24471-RIPE
tech-c:     GC24471-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ch-globahub-1-MNT
created:    2020-11-13T09:00:00Z
last-modified: 2021-08-23T21:07:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GA955-RIPE
org-name:    GlobaHub AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Alpenstrasse 2
address:    6300
address:    Zug
address:    SWITZERLAND
phone:     +41415218050
admin-c:    GC24471-RIPE
tech-c:     GC24471-RIPE
abuse-c:    AR61324-RIPE
mnt-ref:    ch-globahub-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ch-globahub-1-MNT
created:    2020-11-12T08:41:54Z
last-modified: 2020-12-16T13:17:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      General Contact
address:    Alpenstrasse 2
address:    6300
address:    Zug
address:    SWITZERLAND
phone:     +41415218050
nic-hdl:    GC24471-RIPE
mnt-by:     ch-globahub-1-MNT
created:    2020-11-12T08:41:53Z
last-modified: 2020-11-12T08:41:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]