| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AICHYNA-AS AS21236

as-block:    AS21153 - AS21241
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21236
as-name:    AICHYNA-AS
org:      ORG-AL282-RIPE
remarks:    ============================================
remarks:    uplinks
remarks:    becloud.by
import:     from AS60330 accept ANY
export:     to AS60330 announce as-AICHYNA
remarks:    ncot.by
import:     from AS35647 accept AS-BYIX
export:     to AS35647 announce as-AICHYNA
remarks:    ===========================================
remarks:    peers
remarks:    datahata.by
import:     from AS56740 accept AS56740
export:     to AS56740 announce AS21236
remarks:    axioma.by
import:     from AS48340 accept AS48340
export:     to AS48340 announce AS21236
remarks:    ==========================================
remarks:    downlinks
remarks:    mobiles.by
import:     from AS28737 accept AS28737
export:     to AS28737 announce ANY
remarks:    =========================================
import:     from AS42772 accept ANY
export:     to AS42772 announce as-AICHYNA
admin-c:    VE1018-RIPE
remarks:    =========================================
tech-c:     VE1018-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2001-10-03T13:28:17Z
last-modified: 2018-12-21T12:28:07Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MSL1-RIPE

organisation:  ORG-AL282-RIPE
org-name:    Additional Liability Company Aichyna Plus
org-type:    OTHER
address:    14-08 Lazo str., Minsk, 220102, Republic of Belarus
abuse-c:    AR22177-RIPE
mnt-ref:    BYGIS-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2013-04-04T12:26:31Z
last-modified: 2014-12-06T13:19:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vasiliy Ermak
address:    Aichyna Plus Ltd.
address:    2/1 Dunina-Martinkevicha str.
address:    Minsk
address:    Republic of Belarus
phone:     +375 17 389-71-71
fax-no:     +375 17 390-06-31
nic-hdl:    VE1018-RIPE
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2014-12-06T13:17:15Z
last-modified: 2014-12-06T13:17:15Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]