| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IRAQIXP AS212330

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212330
as-name:    IRAQIXP
org:      ORG-CITC5-RIPE
import:     from AS57324 accept ANY
export:     to AS57324 announce AS212330
import:     from AS206706 accept ANY
export:     to AS206706 announce AS212330
admin-c:    AH13633-RIPE
tech-c:     AH13633-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     iq-civitele-1-MNT
created:    2020-11-19T15:19:25Z
last-modified: 2021-10-30T13:17:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CITC5-RIPE
org-name:    Civilisation Information Technology, communication and internet services Co., LTD
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    District-716 Street-20 Building-167
address:    00964
address:    Baghdad
address:    IRAQ
phone:     +9647734904312
admin-c:    AH13633-RIPE
tech-c:     AH13633-RIPE
abuse-c:    AR61366-RIPE
mnt-ref:    iq-civitele-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     iq-civitele-1-MNT
created:    2020-11-18T12:49:07Z
last-modified: 2020-12-16T13:29:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Aws Hussein
address:    District-716 Street-20 Building-167
address:    00964
address:    Baghdad
address:    IRAQ
phone:     +9647734904312
nic-hdl:    AH13633-RIPE
mnt-by:     iq-civitele-1-MNT
created:    2020-11-18T12:49:06Z
last-modified: 2020-11-18T12:49:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]