| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MARIO AS212294

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212294
remarks:    Geofeed https://1.mario.gdn/1/geofeed.csv
as-name:    MARIO
org:      ORG-MGC8-RIPE
sponsoring-org: ORG-MM631-RIPE
import:     from AS207740 accept ANY
export:     to AS207740 announce AS212294
import:     from AS211398 accept ANY
export:     to AS211398 announce AS212294
import:     from AS212123 accept ANY
export:     to AS212123 announce AS212294
import:     from AS211227 accept ANY
export:     to AS211227 announce AS212294
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29632 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29632 announce AS212294
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41051 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41051 announce AS212294
admin-c:    MGC294-RIPE
tech-c:     MGC294-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mario-mnt
created:    2022-08-17T09:08:37Z
last-modified: 2023-07-06T13:57:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MGC8-RIPE
tech-c:     MGC294-RIPE
mnt-ref:    MNT-DED3L
mnt-ref:    August-MNT
mnt-ref:    mnt-iq-kitscompany-1
admin-c:    MGC294-RIPE
mnt-ref:    SBMT
org-name:    Mario Gomez Canadas
country:    ES
org-type:    OTHER
address:    Aggros Operations Ltd. (Ref: 1) c/o COCENTER Koppoldstr. 1 86551 Aichach Germany
abuse-c:    ACRO48469-RIPE
mnt-ref:    mario-mnt
mnt-by:     mario-mnt
created:    2022-06-05T11:09:35Z
last-modified: 2023-11-25T13:42:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mario Gomez Canadas
address:    Aggros Operations Ltd. (Ref: 1) c/o COCENTER Koppoldstr. 1 86551 Aichach Germany
phone:     +1 (506) 405-6339 # WHATSAPP ONLY
phone:     +1 (929) 277-1244 # CALL-SMS ONLY
nic-hdl:    MGC294-RIPE
mnt-by:     mario-mnt
created:    2022-06-05T11:02:53Z
last-modified: 2023-09-02T20:58:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]