| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  indusys AS212246

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212246
as-name:    indusys
org:      ORG-IG130-RIPE
import:     from AS8881 accept ANY
export:     to AS8881 announce AS212246
import:     from AS59745 accept ANY
export:     to AS59745 announce AS212246
import:     from AS48918 accept ANY
export:     to AS48918 announce AS212246
admin-c:    ZT501-RIPE
tech-c:     SM38199-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     de-indusys-1-mnt
created:    2020-12-01T14:32:53Z
last-modified: 2021-10-08T14:12:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IG130-RIPE
org-name:    INDUSYS Verwaltungs GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Kerkhagen 9
address:    58513
address:    Ldenscheid
address:    GERMANY
phone:     +49 2351 9974 0
admin-c:    ZT501-RIPE
tech-c:     ZT501-RIPE
abuse-c:    AR36356-RIPE
mnt-ref:    de-indusys-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     de-indusys-1-mnt
created:    2016-05-11T07:28:12Z
last-modified: 2022-10-20T06:17:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sascha Meyer
org:      ORG-IG130-RIPE
address:    Kerkhagen 9
address:    58513 Luedenscheid
address:    GERMANY
phone:     +49 2351 9974 20
nic-hdl:    SM38199-RIPE
mnt-by:     de-indusys-1-mnt
created:    2021-08-02T09:06:17Z
last-modified: 2021-08-02T09:06:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zoran Trajkovic
address:    Kerkhagen 9
address:    58513
address:    Ldenscheid
address:    GERMANY
phone:     +49 2351 9974 0
nic-hdl:    ZT501-RIPE
mnt-by:     de-indusys-1-mnt
created:    2016-05-11T07:28:11Z
last-modified: 2016-05-11T07:28:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]