| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LOGIUS-AZ-1 AS212157

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212157
as-name:    LOGIUS-AZ-1
org:      ORG-BL160-RIPE
import:     from AS13127 accept ANY
export:     to AS13127 announce AS212157
import:     from AS1136 accept ANY
export:     to AS1136 announce AS212157
admin-c:    RAL43-RIPE
tech-c:     RAL43-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LOGIUS
created:    2020-12-15T08:09:19Z
last-modified: 2020-12-15T08:09:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BL160-RIPE
org-name:    baten-lastendienst Logius
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Wilhelmina van Pruisenweg 52
address:    2595AN
address:    Den Haag
address:    NETHERLANDS
phone:     +31708887500
admin-c:    RAL43-RIPE
abuse-c:    AR33034-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LOGIUS
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LOGIUS
created:    2013-12-17T10:39:30Z
last-modified: 2020-12-16T13:34:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RIPE ADMIN LOGIUS
address:    Den Haag
nic-hdl:    RAL43-RIPE
phone:     +31708887500
mnt-by:     LOGIUS
created:    2014-07-28T14:05:43Z
last-modified: 2014-09-21T20:14:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]