| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  cvalldigna AS212139

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212139
as-name:    cvalldigna
org:      ORG-CVS2-RIPE
import:     from as6739 accept ANY
export:     to as6739 announce AS212139
import:     from AS31479 accept ANY
export:     to AS31479 announce AS212139
admin-c:    JJGF5-RIPE
tech-c:     JJGF5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     es-comunicat-1-mnt
created:    2020-12-17T15:01:20Z
last-modified: 2020-12-17T15:01:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CVS2-RIPE
org-name:    Comunica't Valldigna, S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/ Doctor Fleming, 19
address:    46760
address:    Tavernes de la Valldigna
address:    SPAIN
phone:     +34962824003
admin-c:    JJGF5-RIPE
tech-c:     JJGF5-RIPE
abuse-c:    AR33663-RIPE
mnt-ref:    es-comunicat-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     es-comunicat-1-mnt
created:    2015-09-30T07:27:16Z
last-modified: 2022-09-15T21:37:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Joan Josep Grau Felis
address:    C/ Doctor Fleming, 19
address:    46760
address:    Tavernes de la Valldigna
address:    SPAIN
phone:     +34962824003
nic-hdl:    JJGF5-RIPE
mnt-by:     es-comunicat-1-mnt
created:    2015-09-30T07:27:15Z
last-modified: 2015-09-30T07:27:16Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]