| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  bbr-net AS212114

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212114
as-name:    bbr-net
org:      ORG-JSCB9-RIPE
import:     from AS43267 accept ANY
export:     to AS43267 announce AS212114
import:     from AS35526 accept ANY
export:     to AS35526 announce AS212114
admin-c:    KO2122-RIPE
tech-c:     PM22686-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LINETEL-MNT
mnt-by:     mnt-ru-smart1-1
created:    2020-12-21T15:56:41Z
last-modified: 2020-12-21T18:05:25Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-VtLL1-RIPE

organisation:  ORG-JSCB9-RIPE
org-name:    Joint Stock Company BBR Bank
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Russia, Moscow, 1 nikoloshepovskiy.,6, bld.1
abuse-c:    AR62128-RIPE
mnt-ref:    mnt-ru-smart1-1
mnt-ref:    LINETEL-MNT
mnt-ref:    smattech-mnt
mnt-by:     LINETEL-MNT
created:    2020-12-18T07:36:21Z
last-modified: 2022-12-01T17:16:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Korolenko Oleg
address:    141407, RUSSIA, Khimki, Yubileiny prospect, 60A
phone:     +7 (495) 363-91-62
nic-hdl:    KO2122-RIPE
mnt-by:     mnt-ru-smart1-1
mnt-by:     LINETEL-MNT
mnt-by:     smattech-mnt
created:    2020-12-18T07:52:21Z
last-modified: 2020-12-18T07:52:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Palimski Maria
address:    141407, RUSSIA, Khimki, Yubileiny prospect, 60A
phone:     +7 (495) 363-91-62
nic-hdl:    PM22686-RIPE
mnt-by:     mnt-ru-smart1-1
mnt-by:     LINETEL-MNT
mnt-by:     smattech-mnt
created:    2020-12-18T07:55:40Z
last-modified: 2020-12-18T07:55:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]