| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STYLITE-ME AS212056

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212056
as-name:    STYLITE-ME
org:      ORG-WZ9-RIPE
sponsoring-org: ORG-ICL64-RIPE
import:     from AS207781 accept ANY
export:     to AS207781 announce AS212056
import:     from AS210532 accept ANY
export:     to AS210532 announce AS212056
admin-c:    WZ898-RIPE
tech-c:     WZ898-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     STYL-MNT
created:    2022-06-28T06:39:26Z
last-modified: 2022-06-28T06:39:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WZ9-RIPE
org-name:    William Zimmer
country:    US
org-type:    OTHER
address:    1460 8th st NE Naples Florida 34120
abuse-c:    ACRO48802-RIPE
mnt-ref:    MNT-INFERNO
mnt-by:     STYL-MNT
mnt-by:     STYL-MNT
created:    2022-06-24T17:43:58Z
last-modified: 2022-12-01T17:30:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     William Zimmer
address:    1460 8th st ne
phone:     +12399612866
nic-hdl:    WZ898-RIPE
mnt-by:     STYL-MNT
created:    2022-06-24T17:11:08Z
last-modified: 2022-06-24T17:11:08Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]