| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  din-server AS212050

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212050
as-name:    din-server
org:      ORG-SA5008-RIPE
sponsoring-org: ORG-ADA25-RIPE
remarks:    Transit policy IPv4 + IPv6
mp-import:   afi any.unicast from AS199545 accept ANY # Stacket Group Transit
mp-export:   afi any.unicast to AS199545 announce AS212050 # Stacket Group Transit
mp-import:   afi any.unicast from AS202914 accept ANY # AdeoDC Transit
mp-export:   afi any.unicast to AS202914 announce AS212050 # AdeoDC Transit
mp-import:   afi any.unicast from AS31027 accept ANY # GlobalConnect Transit
mp-export:   afi any.unicast to AS31027 announce AS212050 # GlobalConnect Transit
mp-import:   afi any.unicast from AS50673 accept ANY # Serverius Transit
mp-export:   afi any.unicast to AS50673 announce AS212050 # Serverius Transit
remarks:    * IX Peers IPv6 + IPv4 *
mp-import:   afi any.unicast from AS199545:AS-NORTHIX accept ANY # NorthIX Copenhagen
mp-export:   afi any.unicast to AS199545:AS-NORTHIX announce AS212050 # NorthIX
admin-c:    MS40538-RIPE
tech-c:     MS40538-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     dk-adeodc-1-mnt
mnt-by:     din-server-mnt
mnt-by:     STACKET-MNT
created:    2023-02-20T14:03:00Z
last-modified: 2023-06-15T10:19:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA5008-RIPE
org-name:    Morten Soerensen trading as Din-Server
country:    DK
org-type:    OTHER
address:    kisunvej 38
abuse-c:    SH15417-RIPE
mnt-ref:    dk-adeodc-1-mnt
mnt-ref:    IPXO-MNT
mnt-ref:    STACKET-MNT
mnt-ref:    din-server-mnt
mnt-by:     dk-adeodc-1-mnt
mnt-by:     din-server-mnt
mnt-by:     STACKET-MNT
created:    2022-12-05T16:23:06Z
last-modified: 2023-06-19T19:14:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Martin Sundahl
address:    Herstedvang 8
address:    2620
address:    Albertslund
address:    DENMARK
phone:     +17273661015
nic-hdl:    MS40538-RIPE
mnt-by:     dk-adeodc-1-mnt
created:    2016-05-03T13:18:13Z
last-modified: 2016-05-03T13:18:13Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]