| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MEZON-LT AS212046

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212046
as-name:    MEZON-LT
org:      ORG-MA1783-RIPE
sponsoring-org: ORG-BGIS1-RIPE
import:     from as13194 accept ANY
export:     to as13194 announce AS212046
import:     from AS15419 accept ANY
export:     to AS15419 announce AS212046
import:     from AS211614 accept AS211614
export:     to AS211614 announce ANY
admin-c:    Bite2000-RIPE
tech-c:     Bite2000-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BITE-NOC
created:    2021-01-07T08:12:37Z
last-modified: 2021-09-01T22:30:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MA1783-RIPE
org-name:    UAB Mezon
country:    LT
org-type:    OTHER
descr:     UAB Mezon
address:    Zemaites g. 15, Vilnius LT-03118 Lithuania
phone:     +370 656 00 656
abuse-c:    Bite2000-RIPE
mnt-by:     BITE-NOC
mnt-ref:    BITE-NOC
mnt-ref:    LRTC-MNT
created:    2020-12-15T22:31:59Z
last-modified: 2022-12-01T17:18:49Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BITE NOC
address:    BITE Network Operations Center
address:    Zemaites 15
address:    LT-03504 Vilnius
address:    Lithuania
abuse-mailbox: abuse@bi.lt
phone:     +370 699 23230
phone:     +370 685 80000
fax-no:     +370 699 50201
admin-c:    RJ20-RIPE
tech-c:     RJ20-RIPE
tech-c:     JK23596-RIPE
nic-hdl:    BITE2000-RIPE
remarks:    ------------------------
remarks:    24*7 operational staff
remarks:    ------------------------
mnt-by:     BITE-NOC
created:    2002-04-09T08:16:59Z
last-modified: 2023-08-25T12:35:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]