| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  parsway-shomal AS212036

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212036
as-name:    parsway-shomal
org:      ORG-PSCL2-RIPE
import:     from AS42337 accept ANY
export:     to AS42337 announce AS212036
import:     from AS204650 accept ANY
export:     to AS204650 announce AS212036
admin-c:    MA24982-RIPE
tech-c:     MA24982-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-ir-parsway1-1-MNT
created:    2021-01-11T09:55:10Z
last-modified: 2023-01-16T11:02:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PSCL2-RIPE
org-name:    Parsway Shomal Company Ltd
country:    IR
org-type:    LIR
address:    Golsar Ave,Arad Bldg
address:    4166734586
address:    Rasht
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +981334224
admin-c:    MA24982-RIPE
admin-c:    TA8178-RIPE
tech-c:     MA24982-RIPE
tech-c:     TA8178-RIPE
abuse-c:    AR66018-RIPE
mnt-ref:    lir-ir-parsway1-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-ir-parsway1-1-MNT
created:    2021-11-02T12:10:54Z
last-modified: 2021-11-02T12:10:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      manager
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
address:    Rasht
address:    4166734586
address:    Golsar Ave,Arad Bldg
phone:     +981334224
nic-hdl:    MA24982-RIPE
mnt-by:     lir-ir-parsway1-1-MNT
created:    2021-11-02T12:10:53Z
last-modified: 2021-11-02T12:10:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]