| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.247.184 (lg) / ec2-44-192-247-184.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:f7b8::2cc0:f7b8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RISSON-AS AS212024

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212024
as-name:    RISSON-AS
org:      ORG-RSN5-RIPE
sponsoring-org: ORG-PMTA6-RIPE
import:     from AS212270 accept ANY
export:     to AS212270 announce AS212024
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS212024
export:     to AS136620 announce AS212024
import:     from AS136620 accept ANY
admin-c:    RSN42-RIPE
tech-c:     RSN42-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RISSON-MNT
created:    2021-01-12T09:08:46Z
last-modified: 2021-02-18T01:29:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RSN5-RIPE
org-name:    Marc Schmitt
country:    FR
descr:     RISSON
org-type:    OTHER
address:    11 Rue de Reims
address:    75013
address:    PARIS
address:    FRANCE
admin-c:    RSN42-RIPE
tech-c:     RSN42-RIPE
abuse-c:    ACRO38119-RIPE
mnt-ref:    SSRM-NOC-MNT
mnt-by:     RISSON-MNT
created:    2021-01-05T20:34:17Z
last-modified: 2022-12-01T17:04:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marc Schmitt
address:    11 Rue de Reims
address:    75013
address:    PARIS
address:    FRANCE
phone:     +33 7 70 70 77 82
nic-hdl:    RSN42-RIPE
mnt-by:     RISSON-MNT
created:    2021-01-06T17:00:23Z
last-modified: 2022-03-02T16:43:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]