| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RELEASE-AS AS212001

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212001
as-name:    RELEASE-AS
org:      ORG-RA949-RIPE
sponsoring-org: ORG-LSMS1-RIPE
import:     from AS197540 accept ANY
export:     to AS197540 announce AS212001
import:     from AS47950 accept ANY
export:     to AS47950 announce AS212001
admin-c:    PP18663-RIPE
tech-c:     PP18663-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     release-mnt
mnt-by:     LIRSERVICES-MNT
created:    2021-01-14T16:37:37Z
last-modified: 2021-01-14T16:37:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RA949-RIPE
org-name:    Perry Paans trading as Release V.O.F.
org-type:    OTHER
address:    4901 EL Oosterhout
abuse-c:    AC40149-RIPE
mnt-ref:    release-mnt
mnt-by:     release-mnt
created:    2021-01-12T12:16:34Z
last-modified: 2021-01-12T16:35:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Perry Paans
address:    4901 EL Oosterhout
phone:     +31639277289
nic-hdl:    PP18663-RIPE
mnt-by:     release-mnt
created:    2021-01-12T12:09:33Z
last-modified: 2021-01-12T12:09:33Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]