| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Nowa_Era_AS AS211985

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211985
as-name:    Nowa_Era_AS
org:      ORG-NA1253-RIPE
sponsoring-org: ORG-ITP1-RIPE
admin-c:    Pa5691-RIPE
admin-c:    MM53725-RIPE
tech-c:     MM53725-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8246-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2021-01-18T14:59:39Z
last-modified: 2021-01-18T14:59:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NA1253-RIPE
org-name:    "NOWA ERA" Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Al. Jerozolimskie 146D 02-305 Warszawa Poland
abuse-c:    ACRO37685-RIPE
mnt-ref:    mmazur
mnt-by:     mmazur
created:    2020-12-17T22:25:28Z
last-modified: 2022-12-01T17:20:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      T-mobile.pl admins
address:    T-Mobile Polska S.A.
address:    Marynarska 12
address:    02-674 Warszawa
address:    POLAND
admin-c:    JU276-RIPE
admin-c:    GG16861-RIPE
admin-c:    DM34633-RIPE
abuse-mailbox: abuse@t-mobile.pl
mnt-by:     AS12912-MNT
tech-c:     JU276-RIPE
tech-c:     GG16861-RIPE
nic-hdl:    Pa5691-RIPE
created:    2011-01-14T07:15:13Z
last-modified: 2022-03-23T09:38:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Mazur
address:    Al. Jerozolimskie 146D 02-305 Warszawa Poland
phone:     +48225702575
nic-hdl:    MM53725-RIPE
mnt-by:     mmazur
created:    2020-12-17T22:11:05Z
last-modified: 2020-12-17T22:11:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]