| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.205.167.104 (lg) / ec2-52-205-167-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34cd:a768::34cd:a768 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Service_PI AS211981

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211981
as-name:    Service_PI
org:      ORG-AA2537-RIPE
sponsoring-org: ORG-SA316-RIPE
import:     from AS35076 accept ANY
export:     to AS35076 announce AS211981
import:     from AS35805 accept ANY
export:     to AS35805 announce AS211981
admin-c:    SK2827-RIPE
tech-c:     SK2827-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SERVICE
created:    2021-01-19T10:03:40Z
last-modified: 2021-01-21T13:03:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AA2537-RIPE
org-name:    Argonet LLC
org-type:    OTHER
address:    11, Tereverko 1-st line
abuse-c:    ACRO38259-RIPE
mnt-ref:    MNT-SERVICE
mnt-by:     MNT-SERVICE
created:    2021-01-13T08:02:27Z
last-modified: 2021-01-15T07:09:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir Kandelaki
address:    6,Sanapiro street,Tbilisi,0102,Georgia
phone:     +99532 2650510
nic-hdl:    SK2827-RIPE
mnt-by:     MNT-SERVICE
created:    2005-05-30T03:33:51Z
last-modified: 2018-12-10T08:54:57Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]