| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HZ-SC-IQ AS211908

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211908
as-name:    HZ-SC-IQ
org:      ORG-HSMT1-RIPE
import:     from AS39216 accept ANY
export:     to AS39216 announce AS211908
import:     from AS39386 accept ANY
import:     from AS203217 accept ANY
export:     to AS39386 announce AS211908
export:     to AS208293 announce ANY
admin-c:    AK15201-RIPE
tech-c:     AK15201-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIR-HZ-IQ
created:    2023-02-20T14:49:39Z
last-modified: 2024-02-14T14:06:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HSMT1-RIPE
org-name:    Horizon Scope Mobile Telecom WLL
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Mansour-mutanabi H.3
address:    Q. Sec.607
address:    Baghdad
address:    IRAQ
phone:     +964 782 783 5200
admin-c:    AK15201-RIPE
admin-c:    MA18583-RIPE
tech-c:     AK15201-RIPE
tech-c:     MA18583-RIPE
abuse-c:    AR35337-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LIR-HZ-IQ
mnt-ref:    MNT-NETERRA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LIR-HZ-IQ
created:    2016-02-09T13:42:10Z
last-modified: 2022-02-24T09:26:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sinan Ali
address:    Mansour-mutanabi H.3
address:    Q. Sec.607
address:    Baghdad
address:    IRAQ
phone:     +9647827835200
nic-hdl:    AK15201-RIPE
mnt-by:     iq-horizon-scope-1-mnt
created:    2016-02-09T13:42:09Z
last-modified: 2017-02-20T07:11:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]