| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.180.223 (lg) / ec2-34-204-180-223.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:b4df::22cc:b4df (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WAVEACCESS-NORDICS AS211892

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211892
as-name:    WAVEACCESS-NORDICS
org:      ORG-WNA17-RIPE
remarks:
remarks:    +-------------------------------------------------------------------------------+
remarks:    |
remarks:    | UPLINKS and PEERINGS
remarks:
remarks:    Comfortel
import:     from AS56534 action pref=150; accept ANY
export:     to AS56534 announce AS-WAVEACCESS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56534 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56534 announce AS-WAVEACCESS
remarks:
remarks:    Oyster Telecom
import:     from AS31323 action pref=150; accept ANY
export:     to AS31323 announce AS-WAVEACCESS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31323 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31323 announce AS-WAVEACCESS
remarks:
remarks:
remarks:    |
remarks:    +-------------------------------------------------------------------------------+
remarks:
remarks:    +-------------------------------------------------------------------------------+
remarks:    |
remarks:    | Contacts
remarks:    |
remarks:    | NOC: noc@waveaccess.ru
remarks:    | Abuse: noc@waveaccess.ru
remarks:    | Telegram: https://t.me/ilyakirilkin
remarks:    |
remarks:    +-------------------------------------------------------------------------------+
remarks:
remarks:
admin-c:    WNOC10-RIPE
tech-c:     WNOC10-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WAVEACCESS-MNT
created:    2021-02-03T09:29:21Z
last-modified: 2021-03-01T13:52:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WNA17-RIPE
org-name:    WaveAccess Nordics ApS
org-type:    LIR
address:    Automatikvej 1
address:    2860
address:    Sborg
address:    DENMARK
country:    DK
phone:     +45 20 55 62 22
admin-c:    WNOC10-RIPE
tech-c:     WNOC10-RIPE
abuse-c:    AR46056-RIPE
mnt-ref:    WAVEACCESS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WAVEACCESS-MNT
created:    2021-02-02T07:12:00Z
last-modified: 2021-03-01T12:34:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      WaveAccess network operations center
address:    Saint-Petersburg
address:    Russian Federation
admin-c:    IAK88-RIPE
admin-c:    KY638-RIPE
tech-c:     IAK88-RIPE
nic-hdl:    WNOC10-RIPE
mnt-by:     WAVEACCESS-MNT
created:    2018-04-18T16:53:43Z
last-modified: 2021-05-18T09:10:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]