| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.224.102 (lg) / ec2-35-172-224-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e066::23ac:e066 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WSR AS211817

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211817
as-name:    WSR
org:      ORG-WUSR1-RIPE
sponsoring-org: ORG-AA1-RIPE
import:     from AS1853 accept ANY
export:     to AS1853 announce AS211817
import:     from AS15702 accept ANY
export:     to AS15702 announce AS211817
admin-c:    HJP5-RIPE
tech-c:     HJP5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
created:    2021-02-12T08:25:37Z
last-modified: 2021-02-12T08:25:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WUSR1-RIPE
org-name:    Wirtschafts- und Sozial-wissenschaftliches Rechenzentrum
org-type:    OTHER
country:    AT
address:    Arsenal, Objekt 20
address:    A-1030 Wien
abuse-c:    WAR28-RIPE
mnt-ref:    ACONET-LIR-MNT
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
created:    2021-02-10T07:54:02Z
last-modified: 2022-10-31T14:50:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Peter J. Holzer
address:    Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Rechenzentrum (WSR)
address:    Arsenal, Objekt 20
address:    A-1030 Wien
address:    Austria
phone:     +43 1 79581 86
fax-no:     +43 1 7965980
nic-hdl:    HJP5-RIPE
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2004-04-25T23:35:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]